• ВІСНИК

  Криворізького національного університету
  Укр
   
 • ВЕСТНИК

  Криворожского национального университета
  Укр
   
   
 • JOURNAL

  of Kryvyi Rih National University
  Укр
   
 • INFORMATIONSBLATT

  der Nationalen Universität Krywyj Rih
  Укр
   
 • REVUE GÈNÈRALE

  de l’Universitè Nationale de Kryviї Rih
  Укр

Рубрики:

 • відкриті гірничі роботи
 • підземні гірничі роботи
 • геодезія
 • маркшейдерія
 • геологія та мінералогія
 • охорона праці
 • будівництво та архітектура
 • металургія
 • машинознавство
 • електротехніка
 • управління проектами та програмами
 • інформатика
 • збагачення корисних копалин
 • економічні науки

Про журнал

Укр

Вид видання: науковий збірник
Версія видання: друковане
Дата виходу першого номеру: 2003 рік
Періодичність: 2 рази на рік
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію КВ 19156-7956 ПР від 25.06.2012 р.
Мови видання: українська, англійська, німецька, французька (змішаними мовами)

Наказ МОН України від 04 квітня 2018 р. “Про включення наукового збірника до Переліку наукових фахових видань України” ( Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України 04.04.2018 № 326 )

Вісник Криворізького національного університету включено до категорії “Б” (Спеціальності наукового видання, включені до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б» станом на 01.1.2020)

Збірник індексується в наукометричних базах даних Google Scholar, Index Copernicus, Research Bible, Academic Keys та ін., в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»). Збірник надсилається до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України та провідних наукових бібліотек України.

У матеріалах збірника викладено результати досліджень у галузі технічних та економічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, економіки, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

Наукові статті збірника рекомендовані науковим та інженерно-технічним працівникам, студентам, магістрантам й аспірантам.

Основною метою журналу «Вісник Криворізького національного університету» є висвітлення сучасних наукових досліджень, результатів основних напрямків науково-дослідницької діяльності всього наукового співтовариства.

Укр

Завдання

1. Сприяння укріпленню міжнародного іміджу української науки, підвищенню показників цитованості авторів публікацій, зручності поширення науково-технічних знань у світовому інформаційному просторі.

2. Висвітлення наукових та науково-практичних проблем у галузі технічних та економічних наук.

3. Встановлення нових професійних зв’язків між науковцями.

4. Обмін ідеями та досягненнями в питаннях енергозбереження, економіки, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

5. Консолідація спільноти вчених на основі принципів науковості та професіоналізму.

6. Формування і розвиток найбільш перспективних напрямків дослідницької практики на підприємствах.

7. Надання інформації про сучасні наукові дослідження і досягнення.

Контакти

Видавництво: “Криворізький національний університет”

Адреса: вул. В. Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Телефон: +3 8 (056) 409 61 29