Про нас

Вид видання: науковий збірник
Версія видання: друковане
Дата виходу першого номеру: 2003 рік
Періодичність: 2 рази на рік
Мови видання: українська, російська, англійська, німецька, французька (змішаними мовами)

  Науково-технічний збірник внесено до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (наказ Міністерства освіти науки України № 455 від 15.04.2014 р.). Збірник надсилається до Національної бібліотеки України В.Л. Вернадського та провідних наукових бібліотек України. Збірник індексується у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

   У збірнику викладено результати досліджень у галузі технічних та економічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, економіки, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

  Збірник розраховано на наукових й інженерно-технічних працівників, а також може бути використаний студентами вищих навчальних закладів.

  Основною метою журналу «Вісник Криворізького національного університету» є висвітлення сучасних наукових досліджень, результатів основних напрямків науково-дослідницької діяльності всього наукового співтовариства.

Задачі

1. Сприяння укріпленню міжнародного іміджу української науки, підвищенню показників цитованості авторів публікацій, зручності поширення науково-технічних знань у світовому інформаційному просторі.

2. Висвітлення наукових та науково-практичних проблем у галузі технічних та економічних наук.

3. Встановлення нових професійних зв’язків між науковцями.

4. Обмін ідеями та досягненнями в питаннях енергозбереження, економіки, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

5. Консолідація спільноти вчених на основі принципів науковості та професіоналізму.

6. Формування і розвиток найбільш перспективних напрямків дослідницької практики на підприємствах.

7. Надання інформації про сучасні наукові дослідження і досягнення.

Рубрики

 • відкриті гірничі роботи
 • підземні гірничі роботи
 • геодезія
 • маркшейдерія
 • геологія та мінералогія
 • охорона праці
 • будівництво та архітектура
 • металургія
 • машинознавство
 • електротехніка
 • управління проектами та програмами
 • інформатика
 • збагачення корисних копалин
 • економічні науки